Thomas Freitag - "Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall" (Kabarett)